Oferta

Zajęcia edukacyjne

Język angielski

Kreatywna matematyka

Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty

Korepetycje i przygotowanie do egzaminów

Zajęcia kreatywne

Wytwórnia Pomysłów

Sensoplastyka

Plastyka ekspresywna

Block Room

Rytmikosfera

Majsterkowanie

Zajęcia ruchowe

Gimnastyka Weroniki Sherborne

Zajęcia terapeutyczne

Terapia ręki

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Pewności Siebie

Terapia Pedagogiczna

Zajęcia dla dorosłych

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Clever Women – Spotkania kobiet

Zajęcia relaksacyjne

Misy Tybetańskie

Uważność Żabki

Inne

Urodziny

Warsztaty