Szkoła dla rodziców i wychowawców

OFERTA WARSZTATÓW WYCHOWAWCZYCH
DLA DOROSŁYCH

Propozycję swoich zajęć kierujemy do rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich innych osób, które w jakikolwiek sposób mają kontakt z dziećmi, i  którzy pragną poprawić i zmienić na lepsze relacje, zarówno z małymi jak i większymi pociechami. To od nas, osób dorosłych zależy jak ukształtowane zostanie dziecko i jaką drogą pójdzie. Dlatego tak bardzo ważne, oprócz miłości i dobrych chęci, jest posiadanie przez dorosłych wielu umiejętności i wiedzy pedagogicznej.

Warsztaty, to odpowiedź na potrzeby dorosłych, którzy doświadczając trudności w wychowywaniu dzieci, poszukują odpowiedzi na trapiące ich pytania np.:

 

     Jakich metod wychowawczych jeszcze mam użyć, aby dotrzeć do mojego dziecka?
     Co zrobić, aby moja pociecha zaczęła słuchać tego, co do niej mówię?
     Dlaczego mój nastolatek do rozmowy wybiera kumpli, a nie mnie?
     itp…, itd…

 

Naszym zadaniem jest pomoc rodzicom i wychowawcom w uzyskaniu odpowiedzi na te i inne niepokojące ich pytania, poprzez przekazanie i zastosowanie nowych, skutecznych metod i porad wychowawczych. Ponadto zależy nam na tym, aby dać dorosłym wsparcie i świadomość, że ze swoimi trudnościami  nie są sami i, że da się je rozwiązać.

PROPONUJEMY DWIE FORMY PRZEKAZYWANIA WIEDZY:

 1. WARSZTATY WYCHOWAWCZE
   „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”:

Pierwsze reakcje dorosłych na uczestnictwo w zajęciach, to zazwyczaj pytania:

„Szkoła? I to dla rodziców? Przecież rodzicem się po prostu jest…, to dzieci należy uczyć!”,  „Czego można się dowiedzieć o rzeczy tak oczywistej jak wychowanie?”.

Wiele osób na początku nie potrafi wyjść poza tę wstępną reakcję, ale już pierwsze zajęcia zmieniają myślenie i pojawia się zaskoczenie:

„Ooo…, nie będzie wykładu?! Drugim zaskoczeniem jest praca na konkretnych sytuacjach i przykładach domowych, przedszkolnych czy szkolnych. Na warsztatach wszyscy są aktywnymi uczestnikami, zadają pytania, drążą temat, wygłaszają opinie i refleksje.

Zajęcia „Szkoły…” nie są terapią, mają na celu zdobycie przez dorosłego wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie dialogu i współpracy z dzieckiem.

Cały cykl warsztatów, który jest ze sobą spójny, obejmuje 10 spotkań, a na każdym z nich poruszana jest inna tematyka. Obszary, które są poruszane, to:

    Jak czytelnie stawiać granice i zasady w wychowywaniu.
    Jak poznać i zrozumieć świat uczuć własnych oraz dziecka.
    Jak zachęcić dziecko do współpracy, tak aby słuchało co się do niego mówi.
    Jak wspólnie i mądrze rozwiązywać konflikty z dziećmi.
    Karać czy wyciągać konsekwencje?
    Poszukiwanie sposobów uczenia dziecka samodyscypliny.
    Jak mądrze chwalić i wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka.
    Uwalnianie dzieci od grania ról.

Dzięki ukończeniu zajęć „Szkoły…” rodzice zyskują:

 • praktyczne umiejętności wychowawcze,
 • wiarę w siebie jako dobrego rodzica,
 • poprawę komunikacji w rodzinie, a co za tym idzie dzieci zaczynają słuchać,
 • pociechy stają się bardziej samodzielne i odpowiedzialne,
 • rozwiązywanie problemów wypracowywane jest wspólnie z dzieckiem, a…
 • zdanie rodziców liczy się coraz bardziej.

II. WARSZTATY TEMATYCZNE:

To propozycja niezależnych od siebie warsztatów tematycznych z zakresu metod wychowawczych i zasad komunikacji odbywających się w formie jednego 2,5 godzinnego spotkania.

Tematy warsztatów:

 

 1. „Jak mówić do dziecka, by nas słuchało i zrozumiało?”.

 

 • dorośli poznają metody zachęcania dziecka do współpracy,
 • wiedzą co robić, aby dziecko postępowało zgodnie z ich wskazówkami,
 • uczą się, jak mówić żeby dziecko ich słuchało,
 • dowiadują się, jak formułować komunikaty aby skłonić dziecko do pożądanego zachowania.

 

 1. „Jak wyznaczać dziecku zasady i granice w wychowaniu?”.

 

 • dorośli poznają rodzaje granic i korzyści z nich płynące,
 • uczą się porozumiewania z dzieckiem aby nie ranić się nawzajem,
 • poznają sposoby stawiania granic poprzez słowa i czyny,
 • dowiadują się, jak określać granice aby budowały poczucie bezpieczeństwa dziecka i pozwalały odróżniać dobro od zła.

 

 1. „Jak wychowywać dziecko do samodzielności i odpowiedzialności?”.

 

 • dorośli uczą się, jak nie wyręczać dziecka i nie trzymać go „pod kloszem”,
 • opanowują metody okazywania dziecku zaufania i szacunku, co przekłada się na jego odwagę,
 • dowiadują się, jak nie ograniczać dziecka i uczyć go zaradności,
 • poznają sposoby zachęcania dziecka do samodzielności,

 

 1. „Jak wyciągać konsekwencje, a nie karać dziecko?”.

 

 • dorośli poznają sposoby wykorzystywania konsekwencji w wychowywaniu,
 • zdobywają wiedzę czym jest kara i jaki ma wpływ na rozwój dziecka,
 • umieją reagować, innymi metodami niż kara, na niepożądane zachowanie dziecka,
 • dowiadują się, jak nauczyć dziecko znaczenia słowa „przepraszam”, tak aby nie było tylko pustym słowem, a prawdziwą zmianą zachowania.

 

 1. „Jak zrozumieć i zaakceptować uczucia dziecka?”.

 

 • dorośli uczą się sposobów pomocy dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami,
 • potrafią postawić się w sytuacji dziecka i zrozumieć jego postępowanie,
 • zdobywają umiejętności, które pozwalają im na akceptację zachowań i uczuć dziecka,
 • wiedzą dlaczego, i jak ważne jest niezaprzeczanie uczuć dziecka.

 

 1. „Jak słuchać żeby dziecko do nas mówiło?”.

 

 • dorośli dowiadują się kiedy, i jak aktywne słuchanie „działa” i jakie przynosi korzyści,
 • wiedzą, jak sobie radzić z trudnościami, które mogą napotkać w akceptowaniu uczuć dziecka i tego co mówi,
 • uczą się, jak reagować na, to jak i co mówi dziecko,
 • zdobywają wiedzę, jak być dobrym słuchaczem swojej pociechy.

 

 1. „Jak skutecznie rozwiązywać powstałe konflikty i problemy wychowawcze?”.

 

 • dorośli poznają zasady, przebieg i korzyści debaty rodzinnej,
 • uczą się sposobów rozstrzygania sporów,
 • dowiadują się czym są konflikty,
 • zdobywają narzędzia pomocne przy rozwiązywaniu problemów.

 

 1. „Jak nie „przyklejać” etykietek dziecku i pomóc mu być sobą?”.

 

 • dorośli poznają pomocne metody, aby uwolnić dziecko od grania określonych ról,
 • dowiadują się, jak ważne jest w równym stopniu dostrzeganie pozytywnych, jak i niewłaściwych zachowań dziecka,
 • umieją świadomie wpisywać dziecko w określone role,
 • potrafią zmienić swoje nieefektywne zachowania względem dziecka.

 

 1. „Jak mądrze chwalić i budować poczucie wartości dziecka?”.

 

 • dorośli dowiadują się, co daje dziecku zachęta,
 • poznają sposoby chwalenia dziecka,
 • wiedzą, jakie są pułapki i szanse dobrej pochwały,
 • dowiadują się, jak ocena i krytyka wpływa na rozwój i zachowanie dziecka.

Warsztaty prowadzi SYLWIA KOWALSKA

Jest pedagogiem, resocjalizatorem, trenerem umiejętności wychowawczych, terapeutą pedagogicznympomaga rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i nawiązywaniu dialogu ze swoimi dziećmi. Swoje dobre relacje między innymi z tak zwanymi „trudnymi” pociechami zawdzięcza pozytywnemu nastawieniu i empatii, która pozwala zrozumieć postępowanie poszczególnych członków rodziny ponieważ kiedyś też byłam tą „trudną” ????.

 

 

 

Cennik Szkoły Rodziców i Wychowawców:

Pojedyńcze warsztaty      80zł/2h

Cykl 10 spotkań      70zł/2h

 

 

 

Masz pytania?

Nie jesteś pewny która oferta jest dla Ciebie? Śmiało napisz do nas

Skontaktuj się z nami